Luxury Backpack – SPORTSCUT.NET TOURISM Vientiane, Laos Celebrate the first new year of 2019

Vientiane, Laos Celebrate the first new year of 2019

ใครกำลังมองหาการเดินทางเล็ก ๆ ไม่ต้องเสียเวลามากไม่ต้องพึ่งพาไกด์เดินทางไปยังกรุงเวียงจันทน์ ต้องบอกว่าเมืองนี้ นี่เหมาะสำหรับผู้ที่รักการเดินทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จะต้องมีความรักเป็นอย่างมาก เต็มไปด้วยวัดวาอาราม และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ร่องรอยอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวลาวเช่นหลวงหลวงเกตวัดศรีสะเกษหอพระแก้วสถานที่ที่พระแก้วมรกตวัดพระศรีรัตนศาสดารามและวัดศรีเมือง

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *